,,Savladati strah je početak mudrosti.“ Bertrand Rasel

Priča počinje ovako:

U jednoj zemlji koja beše u ratu vladao je strašan i okrutan kralj. Sa ratnim zarobljenicima postupao je na sledeći način: zatvorio bi ih u jednu veliku prostoriju u kojoj je na jednoj strani bila četa strelaca, a na drugoj vrata prekrivena prikazima mrtvih i okrvavljenih zarobljenika.
Postavio bi zatvorenike u krug i rekao im: ,,Možete birati: umreti izbodeni strelama mojih ratnika ili proći kroz ova vrata i tamo ostati zatvoreni zauvek.“ Uvek su svi birali da umru od strela. Kada se rat završio jedan vojnik koji je dugo služio kralja upita svog vladara: ,,Šta je iza ovih strašnih vrata?“,, Otvori i pogledaj“, odgovori kralj.Vojnik je skupio hrabrost. Teškom mukom otvorio je vrata,a tada su ga obasjali zraci sunca i zaslepeli mu oči. Kada ih je uspeo otvoriti, krajnje iznenađen, uverio se da su vrata vodila u SLOBODU.
Vojnik, ne verujući, pogleda kralja i reče:
,,Uvek ste zarobljenicima ostavljali mogućnost izbora, a oni su više voleli umreti nego rizikovati i otvoriti ova vrata“.

Strah je osnovna ljudska emocija, često i naš pokretač. Mnogi strahovi su opravdani, mada je većina njih podsvesna i tajanstvena. Naime, ovde govorimo o tome da ljudi zapravo ne znaju razlog svog straha. Na početku je to samo nelagodnost, ali onog trenutka kada se sa tom ,,nelagodnošću“ ne možemo suočiti, tada ona dobija drugo ime-fobija.
Američki institut za mentalno zdravlje objavio je podatke da 10% od ukupne populacije odraslih ima neku fobiju. Najčešće fobije jesu:

1.Arahnofobija-strah od paukova

Pored paukova odnosi se i na škorpije. Češće se javlja kod žena(50%) nego kod muškaraca(10%). Zanimljivo je to da se ova fobija češće javlja kod Evropljana, a ironično je da Evropa definitivno nije stanište predstavnika ove vrste.

ara

2.Ofidiofobija-strah od zmija

Pored zmija obuhvata i srah od reptila i vodozemaca. Često se ljudi ne plaše samo od toga da će biti napadnuti već i od same pomisli na to ili čak i slike.

3.Akrofobija-strah od visine

Veliki broj ljudi plaši se visine, posebno ako ne postoji zaštitna ograda, mada se ovakva nelagodnost smatra i prirodnom reakcijom. Međutim, ovaj osećaj straha može biti parališući do te mere da ne budu u stanju da siđu sa visine koja je u njima izazvala strah.

4.Agorafobija-strah od otvorenog prostora
Ova fobija može se kod ljudi javlja na mestima gde se nalazi puno ljudi, ako je otvoren prostor ili u situacijama koje mogu da izazovu napad panike. Ovaj strah može biti izazvan idejom da smo na otvorenom, da ukoliko nam pozli niko neće ukazati pomoć, te ćemo poludeti ili umreti.

5.Klaustrofobija-strah od zatvorenog prostora
Ovo je suprotno fobiji od otvorenog prostora. Može obuhvatati mesta kao sto su zaključane sobe, liftovi ili slično.

6.Socijalna fobija

Strah od socijalnih ili društvenih situacija. Može postati toliko sveprožimajući da ljudi koji pate od ovog sraha počnu izbegavati događaje, mesta i situacije gde se nalaze i drugi ljudi.

socijalna-fobija

7.Panofobija-strah od svega

Onog trenutka kada ni sami ne znate čega se sve plašite, a mislite da se plašite svega, znajte da je reč o panofobiji.

Ako spadate u ovih 10% ljudi ništa ne brinite, fobije su izlečive. Moguće je prevazići strah kroz psihoterapiju, ali kao najdelotvorniji metod izdvaja se direktno suočavanje sa izvorom straha. Retki se odlučuju na ovo, ali oni koji pristanu rešiće se svoje fobije i uvideti neosnovanost svog straha.

Baš kao i u priči na početku teško je odlučiti se na ovakav korak, ljudi se plaše da rizikuju iako ne znaju šta je iza zatvorenih vrata. Suočite se sa strahovima i možda je baš to rešenje za Vašu slobodu.

Jovana Krstić

0