Naslov projekta

Organizatori  konkursa za objavljivanje studentskih naučno-istraživačkih radova su Kapital Magazin Niš i Nomotehnički centar Beograd koji se bavi obrazovanjem, izdavaštvom i pravom.

Poziv za sve studente osnovnih, master i doktorskih studija svih akreditovanih fakulteta Republike Srbije da objave svoje naučno-istraživačke radove u okviru Zbornika radova „Nova naučna edukativna misao br.5/2013.godina“. sa ISSN brojem 2334-8631 i COBISS.SR-ID 199642636. Projekat je bio otvoren za sve studente akreditovanih fakulteta u Republiciji Srbiji, a proizvod projekta jesu dva uspešno realizovana zbornika.