Naslov projekta

Škola stranih jezika Menssana u saradnji sa Kapital magazinom organizuje ubrzani letnji kurs engleskog jezika.

Kurs traje dva meseca, od 1. jula do 1.septembra. Predviđen je pojačan intenzitet nastave, uz trajanje časova od po 120 minuta, tri puta nedeljno, što ukupno čini 28 časova.

Nastava će se odvijati u večernjim terminima, po želji polaznika. Postoji i mogućnost izbora individualnog ili grupnog rada.

Rok za prijavljivanje zainteresovanih  kandidata je 30. jun. Prijavljivanje se vrši isključivo putem prijavnog formulara.

Svi podaci o letnjem kursu engleskog jezika nalaze se u zvaničnom event-u. Za dodatne informacije obratite se na: redakcija@kapitalmagazin.rs