Naslov projekta

Kapital Magazin u saradnji sa Institutom za pravo i finansije iz Beograda, organizovao je prvi u nizu edukativnih programa, planiranih za ovu godinu. Tema prvog seminara koji je nastao kao proizvod partnerstva Magazina i Instituta bila je „Pisanje pravnih akata“. Stručni i eminentni predavači radili su sa grupom od 25-oro studenata, od kojih je najveći broj na završnim godinama Pravnog fakulteta u Nišu. Obuka je zasnovana na naglašeno praktičnom pristupu i praktičnim vežbama i primerima, kako bi studentima u što većoj meri približila izazove sa kojima će se suočavati kao advokati u budućnosti.

Predavači:

Željko Simić | Advokat

Info: www.advokatsimic.rs
Advokat Željko Simić je predavač Instituta za pravo i finansije. Rođen je 1977. godine, završio je Prvu gimnaziju u Beogradu, a zatim i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka osnovnih studija edukaciju i usavršavanje nastavlja na Univerzitetu Oksford i u drugim obrazovnim institucijama.
Pravničku karijeru započeo kao sudski pripravnik u Palati pravde u Beogradu, Prvom opštinskom, Okružnom sudu i Trgovinskom – Privrednom sudu u Beogradu. Advokaturom se bavi od 2005 godine.
Advokat Simić Željko je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Advokat Simić Željko poseduje potrebne Sertifikate i Licence za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, za zastupanje oštedenih maloletnih lica, a može postupati u svim krivičnim, parničnim, vanparničnim, upravnim i drugim predmetima i u svim drugim oblastima advokatskog rada u Republici Srbiji.
Svoje poverenje, kao advokatu, dale su mu mnoge domade i inostrane kompanije. Neke od njih su Abramovich company, Hilton investments, Inex doo beograd, RTV “BN”, Agroživ AD, DT Diamond Company GMBH, Automotive GMBH i druge.

Vuk Mirčetić | Licencirani edukator i sertifikovani međunarodni trener

Info: www.vukmircetic.com
Vuk Mirčetić je licencirani edukator i sertifikovani međunarodni trener, a kao predavač radi od 2007. godine. U Institutu za pravo i finansije radi kao predavač i šef istraživačkog tima, koji je koordinirao i u čime je ime pisao primedbe na projekte koji nisu bili u skladu sa pravom. Do sada je oborio nekoliko višemilionskih projekata, kao što je na primer projekat grada Beograda za izgradnju groblja Jelezovac, vrednosti preko 16 miliona evra.
Edukuje se formalnim i neformalnim putem, sa verovanjem da je celoživotno obrazovanje danas stavka koja se mora imati. Institucije na kojima je stekao trenutna znanja su Pravni fakultet u Beogradu, Oksford Univerzitet, Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, British Council, American Councils for international education, Balkan Security Network, OEBS – Misija u Srbiji, pojedina domaća ministarstva i druge.
Kao trener radi od 2007. godine, a do sada je radio u privrednom, vladinom i nevladinom sektoru, za brojna preduzeda različitih sfera interesovanja, opštine i domade i međunarodne organizacije civilnog društva, bio je predavač na domadim i međunarodnim seminarima i obukama.

Kapital Magazin
www.kapitalmagazin.rs
redakcija@kapitalmagazin.rs
060/639-1-396