Pravna klinika za zaštitu od diskriminacije počinje sa radom 20.februara na Pravnom fakultetu u Nišu. Klinika se nalazi u prizemlju zgrade Pravnog fakulteta i termini za prijem klijenata/klijentkinja su utorak i četvrtak od 17 do 19h. Takođe, građani se mogu javiti i telefonom na broj 064/812 99 07 ili slanjem pitanja na e-mail adresu: antidiskriminacija.klinika@prafak.ni.ac.rs.

Za pomoć se mogu obratiti svi koji su diskriminisani ili misle da su diskriminisani i nemaju novčanih sredstava za angažovanje advokata. Na klinici će građani i građanke moći da dobiju pomoć u vidu davanja besplatnih pravnih saveta, pisanja pravnih akata (tužbe, žalbe i drugih podnesaka) kao i zastupanje od strane advokata ukoliko dođe do suda.

Na pravnoj klinici rade studenti i studentkinje uz nadzor profesora i advokata. Studenti će voditi intervjue sa žrtvama na osnovu čega će utvrđivati da li je došlo do diskriminacije.

Projekat je podržan od strane Kancelarije  za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

 

Anđela Zdravković

0