Fondacija PONS, u saradnji sa EU info kutkom u Nišu, 29. januara od 17:30h organizuje predavanje na temu sigurnosti u saobraćaju osoba sa invaliditetom. Događaj će biti održan u EU info kutku, u ulici Vožda Karađorđa broj 5.

U kakvom su odnosu stanje saobraćajne infastrukture Srbije i država Evropske unije? Koliko smo se približili EU u pogledu usklađivanja zakonodavstva na polju sigurnosti saobraćaja? Kako poboljšati sigurnost u saobraćaju osoba sa invaliditetom? O ovim pitanjima govoriće dr Filip Mirić. 

Kako navode organizatori, ovo predavanje je samo jedna od aktivnosti koju će Fondacija PONS organizovati u 2019. godini sa ciljem da široku javnost informiše o pravnim regulativama koje se tiču bezbednosti u saobraćaju osoba sa invaliditetom.

„Nakon otpočinjanja zagovaranja na lokalnom nivou na ovu temu, oktobra 2018. godine i početka rada na podizanju svesti kod srednjoškolske populacije u decembru prethodne godine, smatramo da je neophodno proširiti područje delovanja, upoznavanjem javnosti sa pravnom regulativom koju imamo ili nam nedostaje. Pravni okvir je svakako nezaobilazni činilac na putu ka našem cilju, sigurnijem učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju, koje su tu prisutne na sve načine kao i svi ostali ljudi, kao pešaci, putnici, ali i kao oni koji upravljaju svojim motornim vozilima“ ističu iz Fondacije PONS

Filip Mirić je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tokom studija bio je stipendista brojnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija. Zalaže se za ostvarenje principa samostalnog života osoba sa invaliditetom i pravo osoba sa invaliditetom da samostalno donose odluke o svim pitanjima od značaja za njihov život i rad. Sledeći ove principe, učestvovao je, u svojstvu predavača, na brojnim tribinama posvećenim zaštiti ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom.

0