U okviru aktivnosti projekta ,,Naša zajednička razlika’’ Omladinski pedagoški centar Niš u subotu 7. novembra od 12h ispred Tržnog centra Kalča organizuje promociju projekta tokom koje će biti predstavljen mehanizam aktivizma mladih ljudi u cilju osiguranja bezbednosti i povoljnih uslova za rast i razvoj omladine, sa afirmsanjem antidiskriminativnog i nenasilnog ponašanja i osećanja zajedništva.

U Nišu je nedavno usvojena Strategije o bezbednosti mladih. Bez obzira na to što izučavanje problematike diskriminacije i stereotipa među mladima na našim prostorima nije previše inovativno, može se reći da je tema svakako uvek aktuelna pa su se stoga studenti pedagogije i psihologije odlučili da je dodatno izuče.

Problem manjka tolerancije i povećana diskriminacija u školama je sistemska pojava koju je potrebno rešavati počevši od manjih grupa ljudstva, a koji bi širili praktična saznanja u lokalnoj zajednici. Pripadnici raznih osetljivih društvenih grupa suočavaju sa govorom mržnje i drugim efektima nacionalne, rasne, verske diskriminacije, koji samo produbljuju  netrpeljivost i odbacivanje, pa sve to direktno utiče na njihovu produktivnost i aktivno učešće u društvenom životu zajednice.

Omladinski pedagoški centar Niš (OPC Niš) u okviru projekta ,,Naša zajednička razlika’’ obuhvata aktivnosti koje skreću pažnje mlađim ljudima ali i celokupnom društvu na problem koji postoji u njihovoj okolini. Planira se istraživanje u kome će se đaci izjasniti šta je ono što oni smatraju problemom i kako bi ga rešili. Projektom se ne obuhvata celokupan broj učenika jedne škole, već će se u saradnji sa stručnim osobljem vršiti odabir onih koji će pohađati radionice. Međutim, projekat se odnosi na sve mlade ljude koji žele da se angažuju u rešavanju problema.

Projektom ,,Naša zajednička razlika’’ se promovišu humane vrednosti predstavljene kroz unapređivanje nenasilne komunikacije, samostalno delanje u smeru obezbeđivanja sigurnosti mladih u školskoj zajednici, podsticanje empatijskog odnosa među vršnjacima i angažovanje nastavnog osoblja u pružanju podrške u formiranju zdravog i funkcionalnog školskog okruženja.

Projekat ,,Naša zajednička razlika“ realizuje OPC Niš, finansira Grad Niš, a sem Media&Reform centra, partner na projektu je Filozofski fakultet koji je ujedno i sufinansijer.

 

Darko Stojković 

0