Predstavnici SKONUS-a sastali su se u Ministarstvu prosvete sa resornim ministrom Mladenom Šarčevićem i pomoćnicom ministra za visoko obrazovanje prof. dr Vesnom Mandić. Tema sastanka bio je Zakon o visokom obrazovanju, a diskutovalo se i o aktuelnim studentskim problemima.

Delegaciju SKONUS-a predstavljali su Milan Savić – predsednik, Miloš Dimić – predsednik skupštine SKONUS-a, Sara Pavkov i Aleksandar Radojičić – potpredsednici SKONUS-a i Milan Videnović – član SKONUS-a. Na sastanku je dogovoreno da zvanični studentski predstavnici imaju aktivno učešće u procesu pripreme i donošenja Zakona.

„Predstavnici SKONUS-a ukazali su na nejasnoće i izrazili svoje neslaganje sa određenim članovima nacrta novog Zakona i pokrenuli inicijativu za njihovu izmenu.  SKONUS će u najkraćem roku dostaviti Ministarstvu predlog izmena i dopuna Zakona u delovima koji direktno ili indirektno targetiraju studente kao najvažniju ciljnu grupu“ kaže Miloš Dimić, predsednik skupštine SKONUS-a

Ministar  Šarčević je najavio ovaj Zakon kao reformski i ukazao na probleme koji postoje u obrazovnom sistemu, u čijem rešavanju mora da postoji kontinuitet, dodaje Dimić.

Najavljeno je da će u narednom periodu biti održano još nekoliko radnih sastanaka predstavnika SKONUS-a i Ministarstva prosvete, na kojima će dodatno biti razmotrene sve pojedinosti u vezi sa novim Zakonom o visokom obrazovanju.

 

Filip Jovanović 

0