„Društvo za razvoj dece i mladih – OTVORENI KLUB“ iz Niša raspisalo je javni poziv za mlade na temu učešća na prekograničnom kampu za mlade lidere u okviru projekta „YOUTH RIDERS“.

Prekogranični kamp za mlade lidere iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona održaće se u periodu od 31. avgusta do 4. septembra 2017. godine u Srbiji, u mestu Kamenica, blizu Niša. Sastoji se iz dva dela; Trening dela, koji sadrži dva trodnevna treninga, a učesnici se opredeljuju između tema „Streteško planiranje“ i „Zagovaranje i odnosi sa javnošću“ i radnog dela, u formi sastanka mladih, tj. „Omladinskog samita“ koji će biti organizovan poslednja dva dana kampa.

Poziv je otvoren za sve mlade uzrasta od 16 do 29 godina sa teritorije sedam pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički), a rok za prijavu je do petka, 18. Avgusta.

Troškove u koje spadaju prevoz, smeštaj, ishrana i materijali tokom boravka učesnika na kampu snose organizatori. Tokom trajanja aktivnosti na kampu obezbeđen je prevod sa bugarskog na srpski jezik i obratno.

Cilj realizacije kampa je umrežavanje omladinskog sektora u srpsko-bugarskom pograničnom regionu izgradnjom neformalne mreže mladih i organizacija koje rade za mlade.

Detaljnije informacije i prijavni formular zainteresovani mogu pronaći na sajtu Otvorenog kluba. 

 

Kristina Petrović 

0