Budi Muško Klub Niš je krenuo u realizaciju vršnjačkih edukacija u okviru projekta „Preventiva“ – prevencija vršnjačkog nasilja među mladima, koji finansira Grad Niš.

Projekat obuhvata niz edukativnih radionica, u formi vršnjačkih edukacija, za odabrane učenike iz sedam niških srednjih škola, među kojima su Prehrambeno-hemijska škola i Gimnazija 9. maj, u kojima su edukacije već održane. Cilj ovih edukacija je da se, kroz vršnjački pristup, niškim srednjoškolcima predstave načini za preventivno delovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, a sve sa ciljem smanjenja stope nasilja u školama. U okviru edukacija, koje će držati edukovani vršnjački edukatori, učesnici će steći osnovne veštine i znanja u oblasti prevencije nasilja, kao i načine za pravilno reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, bilo da se ono dešava u školi ili van nje. Nakon edukacije polaznici će, zajedno sa vršnjačkim edukatorima, planirati i organizovati „sajam predrasuda i stereotipa“ u svakoj od škola u kojima su edukacije održane. „Sajam predrasuda i sterotipa“ predstavlja aktivnost u okviru koje će i ostali učenici škole moći da se upoznaju sa temama koje su obrađene u okviru edukacija, ali i da na kreativan način saznaju kakve predrasude i stereotipe društvo „gaji“ prema određenim društvenim grupama, kao i zašto se i na koji način protiv toga treba boriti.

Nakon završene edukacije i sajma predrasuda i stereotipa, svaka od škola dobiće 20 edukovanih učenika, u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja, i lidera grupe (vršnjačkog edukatora) koji će činiti „Preventiva tim“.

Uz pravilnu podršku škole „Preventiva timovi“ će činiti jedan održivi sistem koji će moći da radi na širenju vrednosti nenasilja i edukovanju drugih učenika iz svoje škole, a to će direktno uticati na smanjenje stope vršnjačkog nasilja.

Projekat „PREVENTIVA“ – Projekat prevencije vršnjačkog nasilja među mladima, sprovodi neformalna grupa Budi Muško klub Niš, finansira Grad Niš.

 

Neformalna grupa građana

Budi Muško Klub Niš (BMK NIŠ)

Telefon: +381 62 715 220

e-mail: budimuskoklubnis@gmail.com

0