Kako mladi ljudi u Srbiji vide Evropsku uniju i pregovarački proces naše države na putu ka EU? O ovoj temi razgovaraće se na prezentaciji „EU pregovori na jeziku mladih“ koju organizuju Mladi ambasadori 17. novembra od 13h u svečanoj sali Univerziteta u Nišu.

Ovom prilikom mladi iz Kruševca, Niša i Novog Pazara predstaviće svoja istraživanja pregovaračkih poglavlja na putu Srbije ka EU i razgovarati o koristima koji će mladi imati od usvajanja regulativa iz pregovaračkih poglavlja.

„Nakon dvodnevne obuke o osnovama Evropske unije i značaju EU za zemlje članice, mladi iz ova tri grada su prethodnih meseci istraživali po jedno pregovaračko poglavlje i probali da ih prevedu na jezik mladih. U narednom periodu kroz javne događaje u sva tri grada predstaviće rezultate svog rada“ poručuju organizatori

Kako navode Mladi ambasadori, projekat „EU pregovori na jeziku mladih“ ima za cilj da se direktnim uključivanjem mladih u proces istraživanja i prezentacije pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji neposredno približi mladima u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru pregovarački proces i njegova važnost, kao i značaj integracije Srbije sa Evropskom unijom. Projekat „EU pregovori na jeziku mladih“ se finansira iz budžeta Republike Srbije – Ministarstvo za evropske integracije

Udruženje Mladi ambasadori je omladinska organizacija koja je osnovana u cilju jačanja kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na međusektorsku saradnju kao i na lično usavršavanje svakog pojedinca sa idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice. Od oktobra 2015. Mladi ambasadori počinju sa širenjem organizacije na nacionalnom nivou i osnivanjem ambasadora kulture u Kruševcu i Novom Pazaru, sa idejom daljeg širenja na nacionalnom, kao i nadnacionalnom nivou.

Pored programskih aktivnosti svih ambasadora, Udruženje sprovodi projekte kojima nastoji da osnaži mlade ljude i aktivno ih uključi u zajednicu.


*Ovaj tekst objavljen je kao deo projekta „Aktivni mladi za bolji Pantelej“ koji realizuje Kapital magazin, a sufinansira Opština Pantelej, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini. Kapital magazin ovim projektom želi da dodatno informiše mlade o aktivnostima u lokalnoj zajednici i podstakne ih da se društveno angažuju. 

0