Izvor: Europa.rs 


U maju 2018. povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, po prvi put u istoriji srpske policije na rad u ovu službu primljeno je dvoje Roma sa završenim fakultetom. Jedna od njih je Marija Demić, magistar pravnih nauka iz Niša koja je pre toga bila aktivistkinja romskog udruženja građana. Rođena Nišlijka u svom je gradu diplomirala i magistrirala, jedno vreme živela je u Severnoj Makedoniji, veruje da će znanjem, ali i poznavanjem jezika u kulture Roma, značajno doprineti boljem uključivanju romske nacionalne manjine u savremene životne tokove u Srbiji.

Zapošljavanje je dobar način integracije manjina u društvo, ali samo pod uslovom da su osobe stručne i da ispunjavaju uslove koje nalaže zakon”, rekla je tada Marija. Ona smatra da bi Romi mogli da zauzmu važne pozicije u društu zbog čega je važno da se školuju i zato je svaka pomoć u radu sa roditeljima romske dece, školama, civilnim sektorom i ustanovama, veoma važna.

Romi su druga po veličini nacionalna manjina u Srbiji koja čini oko dva odsto ukupne populacije. Na osnovu poslednjeg popisa stanovništva (iz 2011.), u Srbiji je živelo 147.604 Roma. Procene civilnog sektora su da ih ima i do 500.000, a najveći procenat (39%) živi u jugoistočnoj Srbiji. Među opštinama sa najvećim procentom Roma ubrajaju se Kostolac (19,5%), Bojnik (14,9%) i Vranjska Banja (14,4%).

Evropska unija (EU) pomaže proces inkluzije Roma u Srbiji budžetom od 11 miliona evra, a u perspektivi je dodatnih 20 miliona za period do kraja 2019. Piroriteti ove pomoći usmereni su su na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, kao i na unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite.

Ozbiljan i dugogodišnji partner u radu sa Romima su i udruženja građana, među njima posebno romski ženski centar Bibija. Direktorka ovog centra, Slavica Vasić, više od dve decenije podržava Romkinje u borbi za svoja prava i uspela je da upornošću i aktivizmom pokrene promene koje su mladim devojkama omogućile da steknu bolje obrazovanje i samostalnost. Tako je Slavica postala šampion u svom poslu, a u maju ove godine za taj rad dobila je i prestižno priznanje – Evropska komisija dodelila joj je nagradu EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Pokrenuta 2014. nagrada ima za cilj da naglasi politički značaj integracije Roma u procesu proširenja EU i da pokaže odlučnost i posvećenost EU da poboljša socijalnu inkluziju Roma.

Želimo da smanjimo broj ranih brakova, da Romkinje budu obrazovane, da budu kao i druge žene u Srbiji“, istakla je Slavica nakon dobijanja nagrade EU. “U naseljima u kojima duže radimo smanjen je broj maloletničkih brakova. Devojke idu u školu, obrazovanije su i to je bitno“.

Osobe sa invaliditetom i Romi su na vrhu liste diskriminisanih grupa. To potvrđuju brojna istraživanja ove pojave kao i izveštaji kontrolnih i regulatornih tela, tvrde u „Bibiji“. Zbog toga je povećanje ravnopravnosti i perspektivna budućnost Romkinja i romskih porodica njihova dugogodišnja misija. Ovaj ženski centar svoje delovanje vidi kroz definiciju feminizma iz rečnika koji je još u 19. veku feminizam opisao kao doktrinu čiji je predmet „širenje prava i uloge žena u društvu“. Ovo je, kako kažu, veoma bitno jer iako je žena osovina romske porodice ona i dalje nema samostalnost da donosi odluke i u velikoj meri učestvuje u oblikovanju sopstvenog života. Zbog toga je svaka akcija Slavice i njenog tima, do sada bila veoma zahtevan podvig.

Ostvarenje mog sna bilo bi da sve Romkinje budu ravnopravne sa drugim ljudima. Tada više ne bi bilo više potrebe da postoji naš centar, a naša misija bila bi ispunjena“, ističe Slavica.

0