Kapital magazin i Edukativni centar „Kapital IN u okviru projekta „Global Education 2018“ organizuju pripremni kurs za polaganje TOEFL-a.

U okviru kursa predviđeno je više sekvenci koje su definisane prema sadržini testa koji se polaže. Posebna pažnja biće posvećena tehnici rešavanja testa i praktičnim savetima usmerenim ka efikasnom rešavanju odnosno postizanju najboljih rezultata u što kraćem vremenu.

Veliki deo vremena biće posvećen vokabularu uz poseban akcenat na vežbama koje podrazumevaju pisanje. Biće obnovljene najvažnije gramatičke jedinice uključujući članove, veznike, frazalne glagole i druge oblasti koje prepoznajemo kao važne za omogućavanje vrhunskog rezultata na testu.

UPISNI ROK OTVOREN JE DO 5.MARTA.

Procedura upisa: Prijava se vrši isključivo popunjavanjem PRIJAVNOG FORMULARA.

Nakon uspešne prijave bićete kontaktirani od strane našeg tima radi zakazivanja ulaznog testa znanja. Na osnovu testa znanja bićete raspoređeni u grupu za pripremni kurs. Grupe čine od tri do šest polaznika koji se nalaze na istom nivou znanja. Svaki polaznik dobija individualni plan pripreme sa navedenim oblastima koje treba da poboljša, nastava se odvija u malim grupama, ali se zadržava individualni pristup svakom kandidatu.

Predavači: Profesor engleskog jezika zajedno sa kandidatom koji je pre mesec dana položio TOEFL sa najvećom ocenom.

Datum početka kursa: 15.mart

Trajanje kursa: 3 meseca

Nastavne jedinice koje obuhvata kurs:

a) „Listening“ blok

b) „Speaking“ blok

c) „Writing“ blog

d) „Reading“ blok

Cena kursa: 150€ (tri rate po 50€ u dinarskoj protivrednosti na dan plaćanja)

Resursi koji će biti korišćeni: Svaki polaznik kursa dobija priručnik za pripremu TOEFL-a koji je izrađen od strane naših predavača i fokusiran na praktične vežbe i primere. Tokom kursa biće korišćeni programi za simulaciju testa, dok će neposredno pre završetka kursa biti odrađen i probni test. Svaki polaznik kursa dobiće individualnu povratnu informaciju o nivou znanja jezika i prostorima za poboljšanje kako bi uradio test sa što boljim uspehom.

Individualna nastava: Za sve polaznike kursa biće ponuđena opcija individualne nastave u slučaju da je ista potrebna. Preporučujemo da u svakom slučaju pre nego što radite zvaničan test u cilju utvrđivanja znanja i obnavljanja najbitnijih delova zakažete nekoliko časova individualne nastave.

Napomena: Ne pružamo uslugu polaganja TOEFL-a u našem centru, već isključivo realizujemo pripremni kurs. Prijavu i polaganje zvaničnog TOEFL-a kandidat organizuje samostalno. Preporučujemo svim kandidatima da provere listu sertifikovanih centara za polaganje TOEFL ispita pre nego se prijave za test (Link)

POSLOVNE PROSTORIJE KAPITAL IN CENTRA

0