“Aspen institut” u Rumuniji poziva sve mlade uzrasta između 25 i 35 godina da se prijave za učešće u Programu mladih lidera 2015.

Program mladih lidera svake godine okuplja 20 regionalnih mladih lidera sa ciljem da pospeši i unapredi inicijativu i liderstvo mladih u društvu i da razvije regionalnu mrežu „ Aspen Fellows “, zasnovanu na zajedničkim vrednostima i interesima.

Program će biti održan u Rumuniji, kroz četiri obrazovna modula tokom 2015. godine. Organizatori snose troškove smeštaja, ishrane i radnih materijala, dok učesnici sami snose troškove prevoza do Bukurešta.

Rok za prijavu: 25. 01. 2015.

VIŠE INFOMRACIJA MOŽETE NAĆI NA:

http://portalmladi.com/program-mladih-lidera-aspen-institute-romania

0