Prva zvanična skupština svih članova organizacije Kapital Magazinodržana 22. februara 2014.god. Rezimiran je dosadašnji rad, postavljene smernice za aktivnosti u budućem periodu i predstavljene novine u funkcionisanju samog web portala i organizacije.

Foto: Teodora Živković i Nenad Malaga

www.kapitalmagazin.rs
redakcija@kapitalmagazin.rs

0