Studenti Filozofskog fakulteta u Nišu učestvovali su na treningu u okviru projekta „Youth security culture“

Organizatori radionica i debate su Media centar Niš i Kapital magazin, u saradnji sa Filozofskim fakultetom.

http://kapitalmagazin.rs/studenti-filozofskog-fakulteta-na-treningu-o-bezbednosti-mladih/#prettyPhoto

0