Organizatori prve „Smart akademije“ su Kapital magazin i Smart grupa iz Niša.

Više od 20 aktivnih studenata Univerziteta u Nišu imali su priliku da stiču znanje o preduzetništvu i pokretanju sopstvenog posla, javnom nastupu, ličnom i profesionalnom razvoju, marketingu.

0