Kapital magazin redovno organizuje sastanke, na kojima članovi organizacije diskutuju o postignutim rezultatima u prethodnom periodu i prave planove za nastupajuće aktivnosti.

0