Kapital Magazin u saradnji sa Institutom za pravo i finansije iz Beograda, organizovao je prvi u nizu edukativnih programa, planiranih za 2014.godinu. Tema prvog seminara koji je nastao kao proizvod partnerstva Magazina i Instituta bila je „Pisanje pravnih akata“. Stručni i eminentni predavači radili su sa grupom od 25-oro studenata, od kojih je najveći broj na završnim godinama Pravnog fakulteta u Nišu. Obuka je zasnovana na naglašeno praktičnom pristupu i praktičnim vežbama i primerima, kako bi studentima u što većoj meri približila izazove sa kojima će se suočavati kao advokati u budućnosti.

Predavači:

Željko Simić | Advokat

Vuk Mirčetić | Licencirani edukator i sertifikovani međunarodni trener

0