U okviru projekta „Medijska kampanja u cilju smanjenja odliva mozgova kao jednog od najvećih društvenih problema“ održana je tribina pod nazivom „Moj grad i budućnost – moj Niš“. Tribina u Deli prostoru 30. januara 2016. predstavlja poslednju projektnu aktivnost i organizovana je u cilju sumiranja rezultata projekta. Diskutovali smo o izazovima i mogućnostima za rešavanje problema, a najavljene su i dalje aktivnosti usmerene ka potencijalnom rešavanju ove negativne pojave.

1