Filozofski fakultet u Nišu i Kancelarija za saradnju sa dijasporom grada Niša pozivaju studente Srbistike na učešće u projektu “Da te ceo svet razume” , koji će trajati u periodu od 23.marta do 19 juna 2015. godine. Pravo na učešće imaju apsolventi osnovnih studija Srbistike (uslov je položen ispit iz predmeta Uvod u metodiku i metodika nastave srpskog jezika)  i studenti master ili doktorskih studija Filologije Filozofskog fakulteta u Nišu.

Nakon uspešne realizacije projekta “Nastava srpskog jezika putem skajpa za omladinu iz dijaspore” tokom 2014. godine, 35 studenata će ponovo imati priliku da putem online komunikacije nastave svoja predavanja za zainteresovane učenike u inostranstvu.

Odabrani predavači će nastavu organizovati samostalno, dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta, u terminu koji dogovore sa učenicima. Nastavom će koordinirati mentor prof. dr Marina Janjić, što podrazumeva i pripremnu obuku iz Metodike nastave srpskog kao zavičajnog jezika na početku marta.

Cilj ovog volonterskog rada jeste negovanje i očuvanje srpskog jezika i kulturne tradicije van granica Srbije.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem obrasca koji je dostupan ovde, a zatim slanjem obrasca na adresu: srpski.kao.strani@filfak.ni.ac.rs

Rok za prijavu je: 22. 2. 2015.

 

Ivana Milenković

0