U Kulturnom centru Grad je 27. januara održano prvo ovogodišnje veče Gradske knjižnice, na kojem su se okupili mnogobrojni ljubitelji poezije. Tema tribine bila je poezija koja se piše na našem jeziku, odnosno jezicima zemalja bivše Jugoslavije. Gosti knjižnice bili su Dragana Mladenović, Marko Pogačar, Petar Matović i Bojan Savić Ostojić, koji su diskutovali o angažmanu poezije i čitali svoje pesme.

Govoreći o angažovanoj književnosti, pesnikinja Dragana Mladenović je najavila da će napraviti antologiju angažovane poezije da bi se videlo šta bi se sve moglo nazvati angažovanom pesmom. Ona je iznela svoje mišljenje o angažovanom stvaralaštvu, govoreći o tome kako ono podrazumeva jezik koji nije čisto književni, već se približava kolokvijalnom, jer je njen cilj da stvori svet koji nam je prepoznatljiv. Dragana Mladenović je, takodje, rekla kako je besmisleno pisati angažovanu poeziju kada se pesnik koncentriše na društvenu realnost, a ne dobija nikakavu povratnu informaciju od te realnosti, odnosno savremenih čitalaca.

Postavljeno je pitanje za koga, u stvari, autor piše poeziju i kome se obraća jer se često govori o tome kako niko ne čita poeziju. Petar Matović ističe da je za njega idealan čitalac neko ko shvata elementarnu razliku izedju dobra i zla, jer ima više nacionalnih konstrukata, zbog toga je, po njegovom mišljenju, idealan čitalac izraziti individualac. On piše za onog čitaoca koji ne vidi sebe ni u kakvim grupama ili kolektivima i pokušava da opstaje sam.

Bojan Savić Ostojić napominje kako je njegova metoda pisanja slična vođenju dnevnika i piše tekst onima kojima nije namenjen. Za njega ne postoji model čitaoca tih tekstova i smatra da to autora ne treba da se tiče. Takođe, smatra da se čitanje poezije ne može meriti time kolika je posećenost književnim večerima i da, iako nije čitana u istoj meri kao proza, poezija ima svoju čitalačku publiku.

Zaključak je da je jedan od problema prevelika udaljenost izmedju autora i čitalaca danas, do čega je došlo zbog nerelevantne kritike ili zbog toga što dela nisu dostupnija.

Po završetku tribine, za Kapital magazin je govorio Marko Pogačar, hrvatski pesnik, pripovedač, esejista i bubnjar zagrebačkog post punk benda Death Disco. Intervju sa njim očekujte uskoro na našem sajtu.

 

Aleksandra Marković

 

0