Samopouzdanje je jedan od najkompleksnijih mentalnih mehanizama, koji se mora graditi i na koji se ne može neposredno uticati. Da bismo bili samouvereni, moramo da radimo na sebi na širokom spektru polja. Gradnja samopouzdanja je kontinuiran proces koji se ne može zanemariti ni u jednoj fazi života, a to koliko verujemo u sebe direktno se odražava na naš uspeh i način na koji nas i drugi ljudi percipiraju. Samopouzdanje je u vezi sa celim nizom faktora povezanih sa odrastanjem i okruženjem u kome živimo, a naučićemo vas kako možete da utičete na ovaj apstraktni, a važan element vašeg ličnog razvoja.

Poređenje sa drugima i nerealna očekivanja

Svaki put kada sebe uporedimo sa nekim drugim, pravimo prvi korak u urušavanju vere u sebe. Da bismo cenili sebe moramo konstantno imati na umu da je svako individualan, da ima različitu polaznu osnovu od nas i različite životne ciljeve. Koreni ovakvog ponašanja počinju već u školi, kada nas roditelji ili nastavnici porede sa drugom decom i njihovim uspesima i sposobnostima. Kao odrasle osobe moramo da naučimo da cenimo uspehe drugih i radimo na sebi pre nego da sebe evaluiramo preko tuđih uspeha. Sa druge strane samopouzdanje je u vezi sa poznavanjem sebe i postavljanjem realnih ciljeva na osnovu sopstvenih kompetencija. Nerealna očekivanja su često koren ličnih nesigurnosti.

Fizički temelji samopouzdanja

Samopouzdanje se bazira na velikom broju faktora u koje spadaju kako fizičke, tako i psihičke karakteristike ličnosti.  Za razliku od psihičkih karakteristika, koje su veoma kompleksne, fizički izgled je nešto na šta možemo da utičemo na različite načine. Zadovoljstvo sopstvenim telom u direktnoj je vezi sa fizičkom aktivnošću i ishranom i veoma lako možemo svoju figuru dovesti u željenu formu u bilo kojoj fazi svog života. Kada je u pitanju lice, uticaj na nesavršenosti je u proteklim epohama bio značajno manji nego danas. Sa razvojem industrije lepote, porasle su i naše mogućnosti da utičemo na faktore poput starenja kože. Danas najsavremenijim tretmanima možemo da utičemo na različite nedostatke i da gotovo potpuno ovladamo znakovima starenja. Procedure kao što su hijaluronski fileri direktno se odražavaju na hidriranost kože što utiče na mladalački izgled. Oni se za postizanje željenog tonusa kože mogu kombinovati i sa sve popularnijim dermatološkim laserima, ili sa mezoterapijom. Na taj način, birajući kako želimo da izgledamo, ovladavamo svojim nesigurnostima i postajemo bolja verzija sebe.

Kratkoročno i dugoročno samopouzdanje

Stalno bacanje u vatru i stavljanje u situacije koje su nam pomalo nelagodne, ali nas teraju da se izborimo sa sobom i svojim nesigurnostima siguran su put ka sticanju samopouzdanja. Ipak, postoji kratkoročno i dugoročno samopouzdanje. Ako se na primer plašimo javnog nastupa, i učešćem na nekoj manifestaciji gde javno govorimo prevaziđemo taj strah mi smo time kreirali svoje kratkoročno samopouzdanje. Ipak, ako neko vreme prestanemo da se izlažemo situacijama javnih nastupa, ova forma samopouzdanja može ponovo utihnuti. Dugoročno samopouzdanje formira se godinama, onda kada steknemo uverenje o sopstvenim sposobnostima, znanjima, ali i onda kada svoj fizički izgled imamo pod kontrolom.

Odnos prema drugima

Poslednji, a nikako ne najmanje važan faktor samopouzdanja počiva na tome kako percipiramo druge. Ako smo fokusirani na traženje negativnih osobina kod drugih ljudi i na konstantnu kritiku to nas navodi da se konstantno upoređujemo sa drugim ljudima čime narušavamo sopstvenu samouverenost. Osim toga, fokus na loše karakteristike drugih ljudi programira naš um tako da i sebe počinjemo promatrati kroz kritičku lupu, a kako niko nije savršen, to urušava veru u sebe. Odnos prema drugima stoga je u direktnoj sprezi sa odnosom prema sopstvenoj ličnosti.Budiite otvoreni prema ljudima u svojoj okolini i pokušajte da pronađete u svakome nešto lepo i posebno radije nego da se zagađujete negativnim emocijama.

Od rada na svom fizičkom izgledu, preko što odraslijeg i racionalnijeg poimanja sebe kao pojedinca, put od samopouzdanja ka uspehu je zagarantovan upornima.

0