Tradicionalno, kao i svake godine, na Pravnom fakultetu u Nišu, organizuje se seminar iz besedništva, koji prethodi takmičenju u retorici.

Seminar počinje 19. januara u 15h i trajaće 6 dana. Tematske oblasti koje su seminarom obuhvaćene su:

  1. Značaj besedništva za pravnu kulturu i pravnu profesiju.
  2. Priprema i izrada besede.
  3. Javni nastup.
  4. Psihologija besedništva: ličnost besednika i savladavanje treme.
  5. Dikcija: od pisanog do usmenog izraza.
  6. Argumentacija u besedništvu.

 

Ove godine, prijavilo se oko 60 studenata, duplo više nego prošle godine, što pokazuje da su studenti sve više zainteresovani za ovu veštinu koju bi svaki akademski gradjanin trebalo da poseduje.

 

Ivan Mitić

0