Izvor: studentskizivot.com


Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) objavila je zvanično saopstenje povodom usvajanja izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.

Reforme ne treba da se zasnivaju na tome koliko će student da ćuti, trpi, plaća i uči nešto bez razloga.

Bez obzira na pozitivnu saradnju koja je postojala između Ministarstva i relevantnih studentskih predstavnika, iz nepoznatih razloga je ista prekinuta i ignorisana.

Problemi su se nagomilavali više od 10 godina, jer su konstanto ostavljani po strani, te se na kraju svake godine ponavljala ista priča i studenti su stavljani u nezgodnu situaciju i pred svršen čin. Tačnije, problemi su se pojavili prilikom tumačenja Bolonjske deklaracije i sprovođenju reforme zasnovane na njoj. Same reforme su izgubile na intezitetu jer se ne sprovode kroz sve institucije koje su njome obuhvaćene, što znači da Ministarstvo, univerziteti, fakulteti, profesori i ostali organi, koji su direktno ili indirektno povezani, treba zajedno sa studentima da nose težinu reforme. U poslednje vreme to nije slučaj i studenti koji bi po Bolonjskoj deklaraciji morali da budu u centru obrazovanja postaju centar reformi.

Studenti pre sve svega zahtevaju da određenih promena u zakonima ne bude pre nego što se ne reše pitanja kvaliteta nastave i definisanja studijskih programa.

Zahtevi su podeljeni na kratkoročne, koji predstavljaju neopravdanu štetu nanetu studentima, a dugoročni bi trebalo da dovedu do konačnog rešenja problema sa kojim se godinama suočavaju.

Kratkoročni zahtevi:

  1. Tražimo da broj obaveznih ispitnih rokova u školskoj 2014/2015. bude 6 (šest);
  2. Studenti koji su upisani u prvu godinu studija školske 2010/2011, odnosno 2011/2012. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, kao što je i do sada bila praksa;
  3. Izuzetno od odredaba člana 94. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, status studenta koji ne završi studije do isteka roka koji je određen u tački 4 ovog člana, ne prestaje i produžava se do kraja školske 2015/2016. godine;

Dugoročni zahtevi:

  1. Početak rada na izradi novog Zakona o visokom obrazovanju sa aktivnim učešćem relevantnih studentskih predstavnika u radnoj grupi koja bi radila na izradi tog Zakona;
  2. Početak rada na pronalaženju dugoročnog rešenja problema kvaliteta nastave, opterećenja i nedovoljno jasno definisanih programa studija i studentskih kurseva sa aktivnim učešćem relevantnih studentskih predstavnika u radnoj grupi koja bi se bavila time.

Studentska konferencija univerzitetâ Srbije (SKONUS), krovna organizacija studenata, je u julu ove godine uputila poziv resornom ministru, zaduženom za visoko obrazovanje, gospodinu Srđanu Verbiću, da prisustvuje redovnoj sednici Skupšine SKONUS-a, na kojoj se raspravljalo o najavljenim izmenama i dopunama.

Ministar Verbić se oglušio ne samo na taj poziv, već na još nekoliko poziva Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, za šta postoje pisani dokazi. Zakon se, kako smatra SKONUS, ne može donositi bez konsultovanja relevantnih studentskih predstavnika, a tu preksu je prekinuo ministar.

Povodom početka nove akademske godine i neizvesnosti u kojoj se nalazi veliki broj studenata, SKONUS je uputio dopis predsedniku Vlade Republike Srbije, kao najvišoj instanci, sa navedenim zahtevima i zahtevom za hitan sastanak na kome bi pokušali da nađu adekvatan način za rešavanje postojećih problema, kako bi studentima omogućili izvesnost kao i jasan status u narednim školskim godinama.

Do danas odgovor nisu dobili.

Zbog toga će mirnim protestom iskazati svoje nezadovoljstvo, pre svega zbog načina komuniciranja sa studentima, a onda i zbog donesenih izmena i dopuna Zakona.

Ovde možete pročitati Saopstenje za medije u potpunosti

Studentska konferencija univerzitetâ Srbije (SKONUS) je najviše studentsko predstavničko telo, predviđeno članom 22. Zakona o visokom obrazovanju, radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u Srbiji, koordiniranja rada i utvrđivanja zajedničke politike studentskih parlamenata univerziteta u Srbiji i obavljanja poslova utvrđenih zakonom. Članovi SKONUS-a su studentski predstavnici svih studentskih parlamenata akreditovanih univerziteta u Srbiji.

0