Kapital magazin je nedavno započeo realizaciju novog projekta, koji predstavlja nastavak kampanje na temu „odliva mozgova“ . Nakon medijske kampanje na ovu temu, koju smo inicirali prethodne godine, sada smo fokusirani na nastavak te priče, ali ovog puta sa posebnim fokusom na učenike srednjih škola.

Edukativno – informativna kampanja „Moj grad i budućnost, Moj Niš“ namenjena je učenicima srednjih škola u Nišu. Osnovna ideja je da se fokus stavi na dodatnu edukaciju učenika srednjih škola, s obzirom na to da mladi u tom uzrastu počinju da razmišljaju o budućnosti i prvi put pod uticajem različitih faktora razmatraju odlazak iz zemlje.

Namera nam je da te mlade ljude podstaknemo da se aktiviraju u lokalnoj zajednici, iskoriste svoje kapacitete i unaprede društvo, a samim tim i sebe. Želimo da ukažemo na to da napuštanje grada i zemlje nije jedino rešenje, već da postoji mogućnost da mladi ljudi naprave zapažene rezultate i u svojoj sredini. Shodno tome, predstavićemo pozitivne primere uspešnih, talentovanih ljudi koji su rešili da ostanu u svojoj zemlji i da budućnost grade u Srbiji.

Kroz projekat ćemo organizovati edukativno-informativne događaje u srednjim školama u našem gradu, sa ciljem da motivišemo učenike da ostanu u svom gradu i zemlji. U saradnji sa Udruženjem za razvoj preduzetništva, organizovaćemo radionice i stručne seminare, na kojima će učenicima biti predstavljane mogućnosti i perspektive koje im se pružaju ukoliko odluče da se bave preduzetništvom. Pored toga, podsetićemo učenike na istorijski značaj i tradiciju Niša, čije će očuvanje u budućim vremenima zavisiti od njihovih generacija.

Nakon preliminarne faze projekta i prikupljanja relevantnih informacija, oktobra meseca počinjemo centralni deo projekta, koji podrazumeva edukativne programe u srednjim školama.

Naši partneri na projektu su Media i reform centar Niš, Udruženje za razvoj preduzetništva, Savez studenata Filozofskog fakulteta u Nišu i Savet učenika srednjih škola u Nišu. Projekat je finansijski podržao Grad Niš.

 

0