Početak nove akademske godine  je jako blizu, a kao što smo i navikli, i sada čekamo da predlozi novih izmena i dopuna prođu zakonsku proceduru i budu usvojeni.

Još krajem jula i početkom avgusta Vlada Srbije uputila je u skupštinsku proceduru niz predloga i dopuna zakona, vezanih za Zakon o visokom obrazovanju. Očekuje se da ti predlozi budu usvojeni i zvanično stupe na snagu do kraja septembra. Evo koje su najvažnije stavke u sklopu predloženih izmena i dopuna Zakona:

 

granica za upis na budžet i u narednoj 2014/15 godini ostaje 48 ESPB

broj ispitnih rokova u 2014/15 biće smanjen sa 6 na 5, a u 2015/16 na 4

produženje roka za završetak studija “večitim studentima” do 30. septembra 2016. godine

izmena procesa akreditacije fakulteta

oštrija kontrola doktorskih studija

povećanje transparentnosti rada visokoškolskih institucija u oblasti finansiranja i određivanja školarine

 

Filip Jovanović 

 

Izvor: blic.rs, portalmladi.com

0