Koliko je aktivizam važan, šta mladi dobijaju angažovanjem u lokalnoj zajednici, a šta društvo? Odgovore na ova pitanja daju nam aktivni, mladi ljudi.

Svoje viđenje značaja omladinskog aktivizma iznosi Stefan Đurić.

Kapital magazin kontinuirano radi na informisanju mladih ljudi u lokalnoj zajednici, sa namerom da obezbedi korisne i upotrebljive informacije koje mogu pomoći omladinskoj populaciji da razvije i unapredi  svoja znanja i veštine. Kroz mnogobrojne inicijative, kampanje i projekte, ideja nam je da mladima ukažemo na mogućnosti koje im se pružaju i ukažemo na značaj aktivnog učešća u zajednici.


*Ovaj prilog nastao je kao deo projekta „Aktivni mladi za bolji Pantelej – 2019“ koji realizuje Kapital magazin, a sufinansira Opština Pantelej, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini. Kapital magazin ovim projektom želi da dodatno informiše mlade o aktivnostima u lokalnoj zajednici i podstakne ih da se društveno angažuju.  Za sadržaj priloga odgovoran je isključivo Kapital magazin i izneti stavovi ne predstavljaju nužno stavove organa koji je sufinansirao projekat. 

0