Izvor: studentskizivot.com


Studenti doktorskih i master studija do 17. oktobra mogu da se prijave na konkurs za stipendije Fonda za mlade talente.

Konkurs se raspisuje za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica EU i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/2015.

Da bi ispunio uslove za konkurs kandidat mora da bude državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija, da je prosečna ocena najmanje 8,5 u toku osnovnih akademskih studija, da nisu stariji od 27 godina za master i 29 godina za doktorske studije i da su kao redovni studenti upisani na master i doktorske studije zemalja EU i EFTA.

Spisak vodećih svetskih univerziteta koji su sastavni deo konkursa i obavezna dokumentacija koja mora da se preda objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sportaFonda za mlade talente: www.mos.gov.rs/dositeja.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija, a visina stipendije biće određena u zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2014. godinu. Prilikom rangiranja kandidata prednost će imati kandidati koji prvi put apliciraju za stipendiju Fonda i koji su celokupne osnovne akademske studije završili na fakultetima u Srbiji. Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs i Spisak vodećih svetskih univerziteta možete preuzeti оvde. Sva obavezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd na adresu Ministarstvo omladine i sporta, Fond za mlade talente, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd. Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/15.godinu“. Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Srbiji najmanje pet godina po završetku studija ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

0