POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

,,Diskriminacija je nejednako postupanje prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavistan, samostalan i specijalizovan državni organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

Prva poverenica za zaštitu ravnopravnosti, dr Nevena Petrušić, izabrana je 5. maja 2010. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Srbije. Normativni okvir rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti čine Ustav Republike Srbije, relevantni međunarodni dokumenti i opšti i posebni antidiskriminacioni zakoni Republike Srbije.

Zadaci ovog državnog organa su sprečavanje svih vidova, oblika i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih i pravnih lica u svim oblastima društvenih odnosa, nadzor nad primenom propisa o zabrani diskriminacije, kao i unapređivanje ostvarivanja i zaštite ravnopravnosti.

Mislite da ste žrtva?

Mislite da ste diskriminisani?

Kako se i kome obratiti?

,,Ukoliko ste žrtva diskriminacije, možete se pritužbom obratiti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, samostalnom i nezavisnom državnom organu nadležnom da postupa u slučajevima diskriminacije. U postupku po vašoj pritužbi, koji je potpuno besplatan, biće utvrđene relevantne činjenice i okolnosti u vezi sa vašim slučajem. Na osnovu toga, biće dato mišljenje o tome da li je izvršena diskriminacija, a ako jeste, i preporuka diskriminatoru o tome šta treba da preduzme kako bi otklonio povredu prava na ravnopravnost. Pritužbu zbog diskriminacije mogu uputiti i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, sindikati i druga lica. Mi nismo ovlašćeni da diskriminatore kaznimo ako ne poštuju naše preporuke, ali ih možemo uveriti da to učine autoritetom institucije koju predstavljamo, snagom argumenata i pritiskom javnosti” – istakla je dr Nevena Petrušić i završila rečima: ,,Ako ocenimo da je potrebno, možemo, uz vašu saglasnost, protiv diskriminatora pokrenuti parnicu za zaštitu od diskriminacije, a ako se određeno ponašanje može kvalifikovati kao prekršaj predviđen antidiskriminacionim propisima, podnećemo i prekršajnu prijavu.” Dr Nevena Petrušić  Poverenica za zaštitu ravnopravnosti

 

Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ovlašćen je da sprovodi postupak po pritužbama u slučajevima diskriminacije osoba ili grupe osoba koje povezuje isto lično svojstvo. Poverenik je nadležan da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere.

Pored toga, Poverenik je dužan da podnosiocu pritužbe pruži informacije o njegovom pravu i mogućnosti pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite, uključujući i postupak mirenja, kao i da podnosi tužbe za zaštitu od diskriminacije, uz saglasnost diskriminisane osobe.

Poverenik je, takođe, nadležan da podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije inkriminisanih antidiskriminacionim propisima.

Poverenik je ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije, da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, kao i da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

Jedan deo nadležnosti Poverenika odnosi se na praćenje stanja u oblasti zaštite ravnopravnosti, o čemu Poverenik podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini.

U svom delovanju Poverenik je dužan da uspostavlja i održava saradnju sa organima nadležnim za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu ljudskih prava na teritoriji autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Nadležnost Poverenika je uređena Zakonom o zabrani diskriminacije (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2009).

 

Misija i vizija

 

Srbija je društvo ravnopravnih ljudi sa jednakim mogućnostima u kojem se ceni i neguje različitost.

,,Borba protiv svih oblika i vidova diskriminacije jeste naša misija i smisao našeg rada. Zato želimo da vas uverimo da će svaka vaša pritužba biti brižljivo razmotrena i da ćemo u svakom pokrenutom sudskom postupku upotrebiti sva raspoloživa sredstva da u njemu uspemo – istakla je Dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i dodala: ,,Diskriminacija nije stanje koje treba tolerisati. Treba reagovati i tražiti zaštitu! Svaki uspešno okončan slučaj diskriminacije biće dragocen doprinos izgradnji društva u kome svi njegovi građani i građanke imaju podjednake šanse da ravnopravno, aktivno i produktivno učestvuju u svim segmentima društvenog života.”

 

Kontakt:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Beogradska 70, Beograd (Ulaz u samu zgradu, kao i pristup kancelariji, prilagođeni su rampama i liftom osobama koje koriste invalidska kolica).

poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Zakazivanje prijema stranaka:

011 243 80 20

011 243 64 64

Za više informacija posetite sajt:  www.ravnopravnost.gov.rs

 

Izvor:  www.ravnopravnost.gov.rs

 

Sonja Georgijeva

 

0