Čovek je znatiželjno biće po prirodi, pa ga i nesvesno privlači sve što odudara od uobičajenog. Vlasnici raznih prodavnica koriste ovu čovekovu osobinu u cilju ostvarivanja što većeg profita, pa tokom uređivanja izloga i same unutrašnjosti često upotrebljavaju široku paletu boja i materijala neobičnog oblika, koji se jednim imenom nazivaju reklamnim materijalima.

U grupu reklamnih materijala spadaju svi oni materijali, koji imaju za cilj da informišu kupce o uslugama i mogućnostima ili popustima vezanih za kupovinu raznih proizvoda. Oni mogu da budu smešteni na spoljašnjim ili unutrašnjim reklamnim elementima. Spoljašnji reklamni elementi su izlozi, veliki baneri, reklamne table itd. Unutrašnji reklamni elementi su oni, koje potrošač može da vidi u samoj unutrašnjosti prodajnog objekta. Tu spadaju reklamne police, štandovi, vitrine, zamrzivači itd.

Prema dosadašnjim iskustvima je utvrđeno da kupci imaju naviku da obilaze samo ivične delove prodajnih objekata, dok proizvodi smešteni u centru objekta često ostaju neprimećeni. Takođe je primećeno i to da potrošače privlači sve što je veliko, neobično i novo; rado obilaze one delove prodavnice gde ima dovoljno prostora za njihovo kretanje, a njihovu pažnju najviše privlači deo oko kase. Uređenje same prodavnice uvek zahteva jedinstveni dizajn, jer ona mora biti usklađena sa veličinom prostora u samom prodajnom objektu. Da bi prodaja bila uspešna takođe je veoma važno da se unutrašnjost samog prodajnog objekta uredi tako da svi proizvodi budu dobro vidljivi i pristupačni za kupca i da širina i visina reklamne police ne stvara osećaj skučenosti.

Zahvaljujući brojnim statističkim podacima i analizama vezanih za naviku potrošača danas se na tržištu nalazi veliki broj reklamnih polica različitih dimenzija i dizajna. Ove police su idealne za skladištenje velike količine sličnih ili istih proizvoda, koji na ovakav način postaju pregledni i privlače pažnju kupca svojim prilagođenim izgledom.

Kako ove police nisu namenjeni samo za skladištenje, nego i za održavanje neke vrste komunikacije sa kupcem, pogodno je pre samog njihovog kreiranja odrediti poruku, koju će trebati preneti kupcu. Kako u samom procesu odluke kupca tokom kupovine određenog proizvoda igraju veoma važnu ulogu njegov racionalizam i nesvesni emotivni proces, veoma je važno da se konačan proizvod usaglasi sa pozicionom porukom, jer će u suprotnom kupac postati nesiguran i neće kupiti proizvod.

Kada se dobro usklade svi navedeni faktori usmereni prema klijentu, uspešnost prodaje će sigurno biti zagarantovan.

0