Muzikom se može za nekoliko minuta postići ono čemu se vežbama iz meditacije teži nedeljama.

Polaskom u školu usvajamo i neka  pravila za učenje , koja izrazito naglašavaju stanje dobre skoncentrisanosti, i smatramo da se ona postiže  u potpunoj tišini kada svu pažnju usmerimo na gradivo.

Greška!

Naš mozak raspolaže kratkoročnim i dugoročnim pamćenjem. Postoji više načina da informacije pređu u dugoročno pamćenje .

Jedan od načina je, sve manje popularno – mehaničko učenje. Naš mozak u stanju skoncentrisanosti informacije prima i šalje od 13 do 25 herca u sekundi, što mnogi nazivaju beta talasom, a to stanje nije najbolje za podsticanje našeg dugoročnog pamćenja.

Aktivnost moždanih talasa koja vrši najbrži protok informacija predstavljaju alfa talasi,od 8 do 12 herca u sekundi.

Kolin Rouz, britanski inovator u oblasti ubrzanog učenja kaže: To je moždani talas koji je karakterističan za opuštenost i meditaciju, za stanje uma kada sanjarite, puštate svoju maštu da poleti, podstiče vašu inspiraciju,brzo upijanje činjenica i pojačano pamčenje. 

Hiljade ljudi meditacijom, vežbanjem dubokog disanja, opuštanja, svakodnevno pokušava dostići ovo stanje. Međutim, sve više naučnika je uvereno da se isti rezultati daleko brže mogu postići pomoću muzike.

Veb kaže: Neke vrste muzičkog ritma pomažu da se telo opusti, disanje umiri, beta titranje stiša i pobudi nežno stanje opuštenosti i svesnosti u kojem smo jako prijemčivi za učenje novih informacija.

Muzika igra trostruku ulogu:

1)      Pomaže nam da se opustimo

2)      Aktivira desnu polovinu našeg mozga

3)      Pomaže da informacije pređu u dugoročno pamćenje

 Nekoliko  tipičnih numera za ubrzano učenje:

Za aktivan koncert ( informacije koje se pri učenju samo čitaju)

 1)      Betoven, Koncert za violinu i orkestar u D-duru, OP. 61.

2)      Čajkovski.Koncert br.1 u B-molu za klavir i orkestar

3)      Mocart, Koncert za violinu i orkesar br. 7 u D-duru

4)      Hajdn, Simfonija br.67 u F-duru. Simfonija br. 69 u B-molu

5)      Betoven, Koncert br. 5 u E-duru za klavir i orkesat, Op. 73

Za pasivni koncert ( Dok slušate baroknu muziku koja podstiče prelazak informacija u dugoročno pamćenje , gradivo ponavljate na glas)

1)      Koreli, Concert Grossi, Op. 6 br. 2, 8, 5, 9,

2)      Mandal, Vodena muzika

3)      J.S. Bah. Fantazija u G-duru. Fantazija u c-molu i Trio u d-duru

4)      Koreli, Concert Grossi, Op. 4, br. 10, 11, 12

5)      Vivaldi, Pet koncerata za flautu i kameni orkestar

 Ako vam učenje uz muziku i dalje deluje kao nemoguće, razmislite o svakodnevnim – životnim primerima, koji nas uveravaju u istinitost ovoga. Moramo priznati da muzičke numere, reklame, muzičke slogane, mnogo brže usvajamo od suvoparnog gradiva, upravo zbog toga jer  muzika u našem mozgu stvara pravu atmosferu za upijanje informacija i mi nesvesno primamo informacije.

Jelena Perišić 

 Izvori: Revolucija u učenju-Gordon Dryden i Dr. Jeannette Vos

1