U svečanoj sali Filozofskog fakulteta održana je debata „Bezbednost mladih u lokalnoj zajednici“.

Debatu su organizovali Kapital magazin i Media centar Niš u saradnji sa Filozofskim fakultetom.  Debata i radionice su deo projekta „Bezbednosna kultura mladih“, koji Media i reform centar Niš realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Radne grupe za implementaciju Akcionog plana Strategije bezbednosti mladih Grada Niša.

Debata i radionice namenjene su prvenstveno studentima i srednjoškolcima, koji su govorili o podizanju svesti kod mladih za stvaranje bezbednije zajednice.

Na početku se obratio dekan Flozofskog fakulteta, prof. dr Goran Maksimović koji je rekao da u Nišu treba da se održavaju češće ovakve debate i radionice, zato što su mladi budućnost. Takođe je dodao da je za pohvalu što se sve veći broj studenata prepoznaje ovakav program.

U ulozi moderatora bila je direktorka TV Zona plus, Slađana Ostojić. Na debati su govorili: Miroslav Dragić, predstavnik Misije OEBS-a u Srbiji; gradski većnik Milan Pešić; Marija Stojković, članica Saveta za mlade Grada Niša; Marjan Cvetković, predsednik UO Krovne organizacije mladih Srbije; Mladen Velojić direktor Media centra i Filip Jovanović, glavni urednik Kapital magazina. Oni su najavili još ovakvih radionica i debata kako bi se podigla svest o bezbednosti mladih.

Marjan Cetković je naglasio da je važno motivisati mlade da prepoznaju problem, ali da ne ostanu samo na tom prepoznavanju problema, već da podignu glas i da uzmu aktivno učešće. Niko ne može bolje da razume problem madog čoveka, nego sam mlad čoveku. Predstavnici mladih moraju da budu podrška svakom mladom čoveku.

 

Aleksandar Dimitrijević

 

0