Tirol je treći po redu francuski ekonomista koji je dobio prestižnu Nobelovu nagradu za ekonomiju. Prvi je Žerar Debro 1983. a drugi  Moris Ale 1988. godine.

Tirol je rođen avgusta 1953. godine u Francuskoj, u gradu Troa. Zainteresovan je za organizaciju industrije, teoriju igara, bankarstvo i finansije, ekonomiju i psihologiju uopšte. Nobelovu nagradu dobio je 2014. za analizu tržišnih snaga i regulacije.

Završio je prestižnu Politehničku školu u Francuskoj i poseduje dve doktorske titule koje je stekao na pariskom univerzitetu i na Institutu tehnologije u Masačusetsu na temu „Matematika u privrednom odlučivanju“.

Predsednik je odbora „Jean-Jacques Laffont Foundation”. Nakon što je 1981. godine doktorirao na MIT-u radio je kao istraživač i profesor na istom. Bio je predsednik Ekonomskog društva 1998. i Evropske ekonomske asocijacije 2001. godine.  U međuvremenu je uspeo da odredi način izračunavanja optimalnih cena za regulisanje prirodnih monopola i  napisao niz članaka o regulaciji tržišta kapitala, sa fokusom na razliku u kontroli između decentralizovanih kreditora i centralizovane kontrole od strane menadžmenata banke.

Između ostalog, Tirol je osivač Ekonomske škole u Tuzli i smatra se najuticajnijim ekonomistom današnjice.

Posebno se smatra značajnim njegov dopisnos istraživanju regulisanja industrije sa nekoliko moćnih preduzeća. On kaže da u većini industrija dominira jedan  monopolista ili manji broj velikih kompanija. Regulacije ovde gotovo da nema, što za rezultat ima visoke cene i neproduktivne kompanije, koje  svojim preživljavanjem, stopiraju ulazak novih i produktivnih kompanija. On je upravo i dobio ovu prestižnu nagradu za istraživanje kako velike firme treba da budu regulisane i kontrolisane kako ne bi uništavali potrošače svojim monopoliskim ponašanjem.

Tirol je objavio preko stotinu stručnih članaka iz ekonomije i finasija, kao i 6 knjiga, uključujući Teoriju oraganizacije industrije, Teoriju igara, Takmičenje u telekomunikacijama… Trenutno radi na Teoriji korporativnih finansija.


Danica Savić

 

Izvori:

www.economist.com

http://en.wikipedia.org/

http://www.tanjug.rs/

0