Izvor: Media i reform centar Niš / Tatjana Đukić 


„Kada su politike zapošljavanja za mlade u pitanju, ne postoji aktivna saradnja svih relevantnih sektora, odnosno, nikada za isti sto nisu seli predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici medija i civilnog društva“, kaže Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv, što je i bio povod za organizovanje konsultativnog sastanka na temu Mladi i politike zapošljavanja za mlade.

Ideja sastanka upravo je bila da se učesnici okupe i razmene iskustva i mišljenja, kao i da zajedno rangiraju prioritetne oblasti koje se tiču zapošljavanja mladih u njihovoj lokalnoj zajednici, jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da lokalne samouprave ne nude mladima ono što je njima potrebno kada je zapošljavanje u pitanju.

Mladi iz Niša takođe žele dodatni fond za subvencionisanje zapošljavanja mladih, bazu privremenih poslova za mlade, i kako navode „dokvalifikaciju za 21. vek“ odnosno mogućnost da brzo nauče tražene poslove, pretežno u IT sektoru. Jedna od glavnih ideja mladih iz Blaca je otvaranje Biznis inkubator centra, a smatraju da bi im korisna bila i školska takmičenja u biznis idejama, klaster zanatlija starog zanata, i osnaživanje mladih za rad u oblasti socijalne zaštite.

Lokalne samouprave spremne na saradnju, mladi nedovoljno informisani

Na sastanku je bilo 35 učesnika iz opština Niš, Aleksinac, Svrljig, Prokuplje i Blace, a odazvali su se i predstavnici lokalnih samouprava. Stojanović kaže da često postoje predrasude da lokalne vlasti neće da sarađuju, međutim navodi:

„Naše iskustvo je da su zaista spremni za saradnju, odazivaju se i vrlo rado učestvuju, i postoji volja. Što se tiče mladih, većina nije informisana i veliki deo njih ne zna ni za mere koje koliko-toliko postoje.“

Stojanović smatra da je razlog tome što ni u lokalnoj samoupravi, ni u civilnom sektoru, ne postoje dovoljno dobri mehanizmi za pristup mladima.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje u pomenutih pet opština, i kreirani su planovi za 2018. godinu, sa akcentom na ostvarivanje veće saradnje između organizacija, medija i lokalnih vlasti, u vezi sa zapošljavanjem mladih, gde će uloga Proaktiva biti da poveže sve bitne aktere. Osim predstavnika pet opština na sastanku je učestvovala i Jovana Strahinić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, a gost predavač bio je Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji.


Konsultativni sastanak Mladi i politike zapošljavanja za mlade deo je projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.

0