Danas gradjani sve češće nailaze na problem prilikom kupovine. Kupovina je sastavni deo života svakog od nas pa bi je trebalo olakšati. Ono što mnogi ne znaju, to je da i u Nišu postoji Centar za prava potrošaca1 koji pruža pomoć uvek kada su nam prava na neki način ugrožena. Oni imaju svoj sajt2   na kome se možete informisati o njihovom radnom vremenu za odredjenu vrstu potrošačkih problema.  Problemi na koje najčešće nailaze gradjani jesu u vezi sa kupovinom, konkretnije problemom reklamacije. Naime, postoji dilema u kojim slučajevima i kada mogu tražiti reklamaciju.  Potrošači imaju pravo na reklamaciju samo uz prethodno postojanje dokaza o kupovini ( najčešće – fiskalni račun, ali je bitno da se iz toga vidi da je ta roba kupljena od tog prodavca. Bitno je naglasiti da postoje odredjene ustanove koje nisu dužne da izdaju fiskalni račun prilikom kupovine. O njima se možete informisati u Uredbi  o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Što se tiče razloga zbog kojih se može tražiti reklamacija, bitno je naglasiti da je u pitanju razlog koji je postojao i u trenutku kupovine. Pa tako, razlog reklamacije ne može biti promena ukusa ili neki nedostatak na robi koji je nastao vašom greškom. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, obaveza trgovca da robu zameni ili izvrši povraćaj novca postoji kada nešto nije u redu s robom, a da je greška na trgovcu/proizvođaču, tj. kada za oštećenje robe nije kriv potrošač.

Kada Vam roba ne odgovara iz nekog subjektivnog3 razloga obaveza trgovca na reklamaciju ne postoji. Da je roba recimo bila lošeg kvaliteta, ili se rašila ili je pocepana prodata, to je već drugačija situacija, i tada postoji obaveza trgovca po zakonu. Česta dilema jeste šta uraditi ukoliko, na primer, roba izbledi tokom pranja? Tu je moguća reklamacija ukoliko je nama prodavac pogrešno predstavio robu tj njen kvalitet, tako da nas je uverio da toj robi ne treba poseban pristup. To se može dokazati etiketom na robi tj deklaracijom na kojoj uvek piše kvalitet robe. Ukoliko se ne razumete u to, Centar za prava potrošaca Vam tu može pomoći. Naime, oni imaju svoje veštake koji mogu tačno utvrditi da li ste oštećeni ili niste. Ukoliko je na deklaraciji naglašeno da je toj robi potreban drugačiji način pranja, smatra se da ste obavešteni i da tu nema greške prodavca. Isto vazi i za obuću. Najčesći problem kod obuće jeste ukoliko ona propušta vodu ili dodje do cepanja prilikom nošenja na vlažnom ili mokrom vremenu. Zaštitu u tom slučaju ne možete ostvariti ukoliko na deklaraciji piše da je obuća za suvo vreme. Nema greške prodavca jer se smatra da ste obavešteni. Zaštita se može ostvariti samo ukoliko i na deklaraciji piše da je obuća za mokro vreme. Ukoliko se u roku od 6 meseci pojavi neka neispravnost na robi do koje je došlo zbog neznanja o njenom kvalitetu, možete tražiti zamenu. Mnogi gradjani smatraju da u tom slučaju ne mogu ostvariti zaštitu. Ali, i u tom slučaju se može tražiti reklamacija. Rok za zahtevanje reklamacije u tom slučaju je 14 dana od trenutka kada Vam je roba dostavljena ili kada potpišete porudžbenicu.  Bitno je naglasiti da se u slučaju kupovine na daljinu zaštita ne može pružiti u slučaju isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržistu na šta prodavac ne može uticati. Prilikom svake sumnje ili nesigurnosti možete se obratiti Centru za zaštitu potrošaca. Naime, postupak reklamacije od obraćanja njima  se kreće u tom smeru da se prvo postavlja zahtev za reklamaciju prodavcu, u pisanom obliku. Prodavac ima rok od osam dana da odgovori na taj zahtev i 15 dana da postupi po njemu, odnosno 30 dana kada je u pitanju tehnička roba. Naime, kada se obratite Centru za pomoć, on Vas vraća prodavcu kako biste istakli taj zahtev uz prethodno objašnjenje. Naime, nije sve prepušteno prodavcu, što se tiče odlučivanja. Centar ima svoje pravnike za pregovaranje sa prodavcima. Pravo prilikom reklamacije jeste pravo na zamenu, pa tek ukoliko se ni time ne otklone nedostaci može se zahtevati povraćaj novca. Nesigurnost kod potrošaca prilikom reklamacije se javlja ukoliko zamena nije rešila problem, pa treba izvršiti povraćaj novca, a cena robe je u medjuvremenu promenjena. U tom slčcaju Vama prodavac vraća onaj iznos cene koja je bila u trenutku kupovine. Ukoliko treba izvršiti popravku robe, prodavac je taj koji sve to omogućava. Kada je u pitanju tehnička roba, Centar za zaštitu potročaca ima i svoje sudske veštake koji mogu stručno proceniti predmet kupoprodaje. Medjutim, Centar za zaštitu potrošača pruža pomoć i u drugim potrošackim uslugama – vodovod, telekomunikacija. Ukoliko ste oštećeni prilikom obračunavanja isplate dugovanja za date troškove, možete se obratiti njima za pomoć, isto kao i kod reklamacije.


Jasna Stojanović

 

1. Centar za prava potrosaca – Ulica Dušanova 54, 18000 Niš – Dušanov bazar, drugi sprat, kupola – lokal 220
2.http://www.forum-nis.org.rs/kontakt.htm
3. Subjektivni razlog jeste onaj koji postoji na vasoj strani ili zavisi od vase volje kao sto je na primer, promena ukusa ili promena finasnijskog stanja pa Vam treba povracaj novca.

 

1