Justicija, rimska boginja pravde i pravednosti, prikazana kao časna žena vezanih očiju, koja u desnoj ruci drži mač, a u levoj vagu. Simboli sa kojima je prikazana, iskazuju njenu potrebu da tačno odvaga krivicu i nevinost. Mogu slobodno da kažem da me je ona inspirisala da upišem Pravni fakultet. Posle dosta razmišljanja i vaganja ipak sam krenula ovim putem. Mada, moram da priznam mnogi su mi pričali da se na Pravnom mnogo buba, da je najteži fakultet… ali koji fakultet nije težak? Već nakon prvog kolokvijuma/ispita vidite da se pobornici bubanja loše provedu. Istinu govore mudre glave za katedrom „Mi vas ne učimo da učite zakone, učimo vas da ih tumačite“. Zaključite i sami, ko će još naučiti 500+ stranica po ispitu napamet? Od takvog vida učenja nema ništa… to je jako teško i kasnije na ispitu nije prihvatljivo.

Priča se da prava upisuje onaj ko ne zna šta hoće. Ko ne uspe da upiše nešto drugo, upiše prava… mnogo je takvih studenata. Neki se tu i pronađu, a za neke to zna da bude veoma demotivišuće, pogotovo ako kroz izbor profesije žele da istaknu originalnost svoje ličnosti i stil života. Mnogi se osećaju bezlično, sputano… Od gomile koji upišu Pravni fakultet, onih koji to žele i onih koji su se tu našli iz nekih njima nepoznatih razloga, tek delić se tu pronađe, ostvari i pre svega uspe da ostane na ovim studijama.

Ali, budimo realni, postoje i nedostaci na studijama prava. Nekad profesori zakažu kolokvijume u istoj nedelji, teško je sve lepo naučiti i dobiti dobre ocene. Uz sve to ići i na predavanja i vežbe koje su obavezne. Predavanja jesu bitna, iako oduzimaju vreme… na vežbama se obrađuju lekcije sa predavanja i asistenti su tu da pojasne ono što nekog studenta interesuje. Svakako, dobra organizacija, trud i učenje na vreme daju dobre rezultate.
Jedna od opcija na studijama prava jeste da se takmičite u besedništvu. Da kažete ono što mislite, da probudite i kod drugih interesovanje ka određenoj temi. Na Pravnom falukltetu postoji i pravna klinika, za studente III i IV godine, na kojoj daju besplatne pravne savete ženama, koje su u lošoj materijalnoj situaciji. Pohađanjem pravne klinike, stekla sam iskustvo i praksu koju ću primenjivati u budućem poslu. Pravnu kliniku svakako preporučujem budućim studentima, kao i onim koji tek treba da upišu treću godinu. Na trećoj godini studenti prava imaju obaveznu praksu, koju obavljaju kod advokata, u sudu, sup-u, ili u nekoj drugoj državnoj instituciji… takođe je veoma korisno i dosta znači diplomiranom pravniku… možda je to jedna od prekretnica za odlučivanje o budućem pozivu. Možete biti i član neke od organizacija na Fakultetu i baviti se studentskom politikom, što vam donosi brojna prijateljstva, iskustvo i što je jako bitno timski rad.

Justicija, boginja pravde

 

Vreme u kome se sada nalazimo veoma je teško. Puno je diplomiranih pravnika bez posla, ali ne treba gubiti nadu. Kod prava postoji veliki spektar poslova kojima se jedan diplomirani pravnik može baviti. Široka paleta profesija krasi ovaj poziv. Ostati pravnik, u privatnoj firmi ili državnoj instituciji – oni su svakako preko potrebni. Kuda bez prava i dokle? Položiti pravosudni, ukoliko vaš razum nadjačava strasti postati sudija, koji svakodnevno poseže za kantarom, pri odmeravanju pravde?! Ukoliko niste dovoljno objektivni možete biti advokat, javni pravobranilac/tužilac, sa jasnim simpatijama vezanim za stranu koju zastupate. Možete izabrati put da budete nosilac vlasti, član parlamenta, premijer… Postoje i brojna usmeravanja, tako da se u zavisnosti od opredeljenja za ovu ili onu granu prava, možete naći u diplomatiji i konzulatima, organima policije, socijalnim službama… Jedna od opcija je ostati na fakultetu, baviti se naučno – istraživačkim radom, ili biti profesor u nekoj srednjoj školi.
Pored perspektive, tu je i profitabilnost koja obično prati sve ili makar većinu pravničkih profesija. Vreme u kom živimo jeste teško, tako da svakako moramo povesti računa i sami odlučiti šta nam se najviše isplati, a ne samo šta se voli studirati.

Dobro razmislite pre nego što upišete prava, da li ste spremni da se bavite tim pozivom. Teško je, nije jednostavno. Ali kada nešto volite, onda vam to svakako ide za rukom i bićete dobri u svom pozivu. Budite sigurni u sebe, uživajte na studijama i težite ka tome da budete uspešan pravnik, pravičan i dobar u svom poslu.

Jovana Mitrović

10