Studentski projekat Mobilna pravna klinika zvanično je završen svečanošću na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Projekat je realizovan u okviru programa Pokreni se za budućnost pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris u Srbiji.

Tim projekta činili su studenti Pravnog fakulteta: Ivana Stanković, Milica Todorović, Jelena Živković, Milena Stojanović i Aleksandar Mihajlović, pod mentorstvom njihovog profesora doc. dr Darka Dimovskog. Pored inicijalne grupe studenata koji su osmislili ovaj projekat, pridružilo im se i njihovih četrdesetoro kolega, studenata završne godine i apsolvenata.

1957597_241031736080883_327641503_n

Projekat je trajao ukupno godinu dana. Prvi deo je obuhvatao teorijsku obuku studenata o pisanju pravnih akata (pisanje tužbi, žalbi, krivičnih prijava, i drugih vrsta pravnih podnesaka) i načinu vođenja intervjua sa klijentima. Drugi deo, koji je predstavljao i samu srž projekta, bio je rad na terenu, odnosno pružanje besplatne pravne pomoći. Studenti su se opredelili da korisnici njihovih usluga budu vulnerabilne kategorije Nišlija, i to korisnici Gerontološkog centra, štićenice Sigurne kuće, članice Udruženja Romkinja Osvit, kao i korisnici Centra za socijalni rad Sv. Sava.

Jednom nedeljno studenti su sa svojim profesorom i advokatom obilazili neku od partnerskih organizacija i pružali pravnu pomoć, koja se sastojala u pisanju pravnih akata, davanju pravnih saveta i pravnih informacija. To je bila jedinstvena prilika da studenti sve ono što su proteklih godina teorijski izučavali na fakultetu pretoče u praksu. Posla je bilo iz gotovo svih oblasti prava (naslednog, porodičnog, obligacionog, radnog i socijalnog, krivičnog). Tokom šest meseci rada na terenu besplatnu pravnu pomoć je dobio 51 korisnik, sastavljeno je 38 podnesaka i dat je 61 pravni savet.
Kao još jedan rezultat ovog projekta jeste i monografija Mobilna pravna klinika – od institucije ka žrtvi. Autori tekstova u monografiji su profesori Pravnog fakulteta, koji su i sami bili učesnici ovog projekta. Studenti su priredili manji praktikum sa primerima najčešćih vrsta pravnih podnesaka koje su pisali klijentima.

1482081_241031706080886_1789410521_n

Takođe, u prilog humanosti ovog projekta ide i činjenica da je rad studenata i profesora bio u potpunosti volonterski.
Ovo je još jedan u nizu uspešno realizovanih ideja u okviru programa Pokreni se za budućnost, koji već deset godina prepoznaje i podržava realizaciju ideja koje su od značaja za dobrobit lokalne zajednice.

Aleksandar Mihajlović

1