Ideja i hrabrost. Od toga sve počinje. Uvek je lakše ostati u komfornoj zoni i negodovati zbog situacije koja vas okružuje, nego napraviti iskorak.

Politička situacija u Nišu je takva da ne dozvoljava previše upliva, ali u svakom sistemu postoje pojedinci koji će razumeti i podržati vaše napore, ako su oni za dobrobit celog društva. Važno je samo uspeti prepoznati te pojedince. Politika je promenljiva stvar, a misija svih nas treba da bude da je menjamo nabolje.

Javno zagovaranje je svakako jedan od najdelotvornijih procesa uticaja na donosioce odluka, i mi smo se u to uverili. Našli smo pravi mehanizam kako da dopremo do onih koji kreiraju politiku u gradu.

Kada smo razmišljali o temi kojom ćemo se baviti u zagovaranju, pošli smo od onoga oko čega se naša organizacija i okuplja – od mladih, od njihovih problema i kako da podstaknemo da se njihov glas čuje. Program „Pokreni se za budućnost“ i njihov konkurs za projekte javnog zagovaranja bili su u tom trenutku odličan partner za realizaciju naše ideje.

Realnost je, i to tragična, da nam omladina odlazi, školujemo kadar koji će postati vrhunski van naše zemlje. Da bi ostali ovde, moramo im stvoriti bolje uslove za život. Prepoznajući nezaposlenost kao jednu od najvećih nedostataka našeg društva, i male biznise kao, u današnje vreme, verovatno jedini način da se spasi posrnula ekonomija, došli smo na ideju da povežemo ove dve pojave i pokušamo da uključimo mlade upravo u one procese koji se tiču privredne strukture grada.

Za nas je 2014. godinu obeležila konstantna kampanja da se predstavnici mladih uključe u rad Privredno-ekonomskog saveta Grada Niša i da se u budžetu Grada izdvoje sredstva za mlade preduzetnike. Najpre smo na jednom mestu okupili predstavnike lokalne samouprave, biznisa, civilnog i medijskog sektora i omladinskih organizacija, jer samo udruženi možemo da menjamo pravila i da utičemo na odluke koje su svima važne. Najvažnije na tom skupu bilo je imati predstavnike upravo onih gradskih institucija kojima je naše zagovaranje bilo okrenuto.

Nijednog trenutka nismo im rekli vi radite loše, nego dozvolite da vam pomognemo da radite bolje.

I dozvolili su, prepoznali su inicijativu Mladih ambasadora kao značajnu za omladinu našeg grada, jer prave inicijative uz jasnu viziju dolaze do uspeha.

I nije uvek lako, mnoge su značajne ideje propale jer im je verovatno falilo jasnoće, energije i upornosti. Ne postoji formula za uspeh, ali slažući kockicu po kockicu, možemo doći do nečega što liči na nju.

Šekspir je rekao: „Sva slava sveta dolazi iz smelosti da se stvari započnu“, a ja bih dodao i da se neprestano istrajava.

 

Branko Krsmanović

0