Profesor: Dobar dan želim svim studentima.

Ja sam profesor Mario Roška i predavaću vam ovaj predmet.

Predavanja iz ovog predmeta nisu obavezna.

Pa ćemo se ovde zaustaviti! Veliki broj studenata jedva čeka da čuje poslednju rečenicu, i ne krivimo ih zbog toga, njihov izbor. Ali… Da li ono ima pozitivan ili negativan uticaj? Da li će duže spavanje odmoriti naš organizam i pripremiti ga za samostalno učenje propuštene lekcije sa tzv. ,,neobaveznih“ predavanja. Pred nama stoji da ovu pojavu istražimo, ali je do tada možemo teoretski objasniti.
Ono što prvo moramo učiniti, jeste da sagledamo problematiku demotivacije učenika kod ,,neobaveznih“ predavanja.

U jednoj anketi studentima je postavljeno pitanje: zašto ne pohađate predavanja? Najčešći odgovori su:
1)    Predavanje se održava suviše rano
2)    predavanje nije zanimljivo

Za oba odgovora postoji lek. Dakle, prosečnom čoveku je potrebno 8h spavanja, što bi značilo da je student u obavezi da ode u krevet najkasnije u ponoć, što je potpuno prihvatljivo za današnje standarde omladine. Zar ne? Petak i Subota su izuzeci. Potrebno je dnevne obaveze rešiti na vreme i stvoriti naviku za ranim odlaskom u krevet.

Druga stavka je veoma diskutabilna, jer na nju velikim delom utiče i sam profesor, čiji je zadatak da motiviše učenike. O načinu motivacije koji profesor treba da primenjuje nastavićemo u nekom od narednih radova, ali do tada jedino što nam preostaj, jeste da motivišemo sami sebe. Kako ćemo to izvesti?
Osnovne smernice samomotivacije su:
–    Radite zato što to želite a ne zato to morate,
–    postavite realne ciljeve,
–    mislite o zadovoljstvu koje ćete imati kada ostvarite željeni cilj,
–    fokusirajte se na ono što radite,
–    odredite vremenski rok za ostvarenje.

Ove osnovne smernice služe da se izborimo sa navikom dugotrajnog spavanja, motivišemo sebe i ostvarimo željene ciljeve u životu.
Informacije dobijene na predavanjima su neprocenjive a ipak besplatne, i moj savet je da ih ne treba tek tako baciti u vodu već ih treba primiti k sebi, jer kako narodna izreka govori ,,čovek uči dok je živ,,.

MARIO ROŠKA

0